Starosta Pilski odznaczony Medalem 100-lecia PCK

28.01.2020
W Młodzieżowym Domu Kultury Iskra w Pile odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, zorganizowane przez Oddział Rejonowy PCK w Pile. Podczas uroczystości Eligiusz Komarowski, starosta pilski otrzymał Medal 100-lecia PCK nadany przez Prezesa Zarządu PCK Stanisława Kracika w dowód uznania za wieloletnie i efektywne wsparcie PCK.
- Dziękuję za to wyróżnienie. To wielki zaszczyt, ale i zobowiązanie do dalszej pracy – powiedział starosta.
Z okazji jubileuszu Starosta Pilski złożył również gratulacje Mirosławowi Welcowi, prezesowi Oddziału Rejonowego PCK w Pile.
- Cenię sobie dobrą współpracę z pilskim odziałem, z którym wielokrotnie organizowaliśmy bardzo udane wspólne akcje na przykład mobilnego poboru krwi. Z pewnością nadal będziemy razem podejmować ich jeszcze wiele - powiedział starosta.
 
Obchody były okazją do wręczenia odznak honorowych i wyróżnień dla zasłużonych działaczy Oddziału Rejonowego PCK w Pile, którzy promują ideę honorowego krwiodawstwa oraz dla zasłużonych krwiodawców.  
Warto zaznaczyć, że prezes pilskiego oddziału Mirosław Welc otrzymał Odznakę Honorową PCK drugiego stopnia.
 
Starosta pilski Eligiusz Komarowski pogratulował również laureatom XVI edycji Turnieju Krwiodawstwa  „Młoda Krew – Ratuje Życie”: uczniom szkół średnim,  dyrektorom szkół i koordynatorom turnieju.
 
- Idea krwiodawstwa w powiecie pilskim jest mocno rozpowszechniona, a osób, które na co dzień dzielą się wspaniałym darem życia, jakim jest krew, nie brakuje. Szczególne dziękuję młodzieży naszych szkół, w których działają kluby honorowych krwiodawców. Zawsze można na Was liczyć – powiedział starosta.  
 
W turnieju „Młoda Krew - Ratuje Życie” wyróżnieni zostali uczniowie, dyrektorzy i koordynatorzy konkursu z następujących placówek oświatowych: Zespołu Szkół Technicznych w  Pile, Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile, Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile, Centrum Kształcenia „NAUKA” sp. z o.o. w Pile oraz rektor i studenci Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.