Kolejne pieniądze dla osób potrzebujących wsparcia, tym razem na środki transportu

06.09.2019
Powiat Pilski pozyskał ponad 703 tysięcy złotych ze środków PFRON na dofinansowanie zakupu środków transportu dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki środkom Funduszu dofinansowany będzie zakup 3 pojazdów, w tym 2 busów dla mieszkańców DPS  w Chlebnie i w Dębnie oraz autobusu dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Pile.
Część pozyskanych środków zostanie przeznaczona na montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile oraz na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile.

Podpisanie umowy miało miejsce 30 sierpnia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Powiat Pilski reprezentował Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski. W imieniu  PRFON umowę podpisała prezes zarządu Marlena Maląg.
Środki zostały pozyskane w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III”.

- To kolejna pomoc dla osób potrzebujących wsparcia jaką realizuje Powiat Pilski. W ramach programu Aktywny Samorząd dopłacamy na przykład do nauki osób niepełnosprawnych na poziomie wyższym, zakupu sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem, czy do zakupu i montażu specjalnego oprzyrządowania do prywatnych środków transportu – mówi Arkadiusz Kubich, wicestarosta.