WAŻNE DLA PACJENTÓW PRZYCHODNI "PULS" W PILE.

16.08.2018
W związku ze zgłoszeniem przez Niepubliczny Zespół Poradni Specjalistycznych „PULS” w Pile (podmiot świadczący usługi w ramach umowy z NFZ), przerwy w realizowaniu świadczeń w sześciu poradniach specjalistycznych:
- dermatologicznej, okulistycznej, ginekologiczno – położniczej, neurologicznej, oraz chirurgii onkologicznej i chirurgii dziecięcej
Wielkopolski Oddział funduszu podaje listę placówek, które realizują świadczenia w tym zakresie usług medycznych.

Lista placówek tutaj:http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/14241/