„Środa z profilaktyką” Pierwsza pomoc

08.09.2021
W tym tygodniu w ramach cyklicznej akcji pod nazwą „Środa z profilaktyką” Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował film z udziałem ekspertów oraz ulotkę zawierającą informacje nt. Pierwszej pomocy.
Pełny materiał filmowy wraz z ulotką znajduje się na stronie: https://akademia.nfz.gov.pl/pierwsza-pomoc/


Pierwsza pomoc to udzielenie pomocy w przypadku zagrożenia życia do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Życie poszkodowanego lub ofiary wypadku często zależy od świadków i ich umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
1. Upewnij się lub zadbaj o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego.
2. Sprawdź czy poszkodowany jest przytomny (mów do niego, gdy nie odpowiada lekko potrząśnij) brak reakcji wezwij pomoc – 112, 999.
3. Udrożnij drogi oddechowe (połóż rękę na czole i brodzie poszkodowanego odginając głowę do tyłu)
4. Przez 10 sekund sprawdzaj czy oddycha (pochyl się nad twarzą staraj się wyczuć i wysłuchać oddech i patrz na klatkę piersiową czy się poruszyła).
5. Jeżeli wyczuwasz oddech to znaczy, że jest też krążenie, wtedy ułóż poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Gdy podejrzewasz uraz kręgosłupa pozostaw poszkodowanego w pozycji na wznak z odgiętą głową do tyłu.
6. Jeżeli po udrożnieniu dróg oddechowych przez 10 sekund brak jest oddechu znaczy to, że doszło do zatrzymania krążenia upewnij się czy został wezwany zespół ratownictwa medycznego Jeśli to możliwe użyj AED.
7. Ułóż poszkodowanego na twardym podłożu i podejmij uciskanie klatki piersiowej w środkowej części mostka Ułóż ręce tak, aby nadgarstek leżał jeden na drugim Wykonuj uciski, żeby klatka piersiowa obniżyła się o 1/3 wysokości Jeżeli decydujesz się na wykonywanie oddechu „usta usta odegnij głowę poszkodowanego do tyłu zamykając nos i obejmując usta wykonuj to w sekwencji 30 uciśnięć do 2 oddechów.