Wsparcie psychiczne - teleporady

22.02.2021
Wsparcie dla uczniów, rodziców i nauczycieli podczas trudnego okresu pandemii ponownie zorganizował Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile. W ustalonych dniach każdy, kto potrzebuje pomocy lub wsparcia może skontaktować się ze specjalistami, którzy pełnią dyżury telefonicznie. Pełen wykaz na grafice.