Nowe poradnie w Szpitalu Specjalistycznym w Pile

15.11.2019
W Szpitalu Specjalistycznym w Pile zostały otwarte cztery nowe poradnie: chirurgii klatki piersiowej, otolaryngologiczna, chorób wewnętrznych i poradnia dziecięca.

- Nowe poradnie przyszpitalne zostały uruchomione dzięki nowym kontraktom podpisanym z NFZ. W drugim dniu pracy dyrektora Szafrańskiego spotkaliśmy się z dyrektor oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu. Przedstawiliśmy m. in. problematykę poradni, które z niezrozumiałych dla mnie względów, kilkanaście lat temu zostały „wyprowadzone” ze struktur pilskiego szpitala. Dla funkcjonowania tej placówki z pewnością była to zła decyzja. Co prawda poradnie pozostały na terenie szpitala, ale zarządzał nimi i zbierał profity, prywatny przedsiębiorca. Z około 20 poradni pilski szpital przez lata posiadał jedynie dwie. Już rok temu odzyskaliśmy poradnię okulistyczną i ginekologiczną. Dzięki ogłoszonemu konkursowi, pilski szpital przystąpił do próby reaktywowania kolejnych pięciu. W wyniku rozstrzygnięcia otrzymaliśmy 4 poradnie i z pewnością nie jest to nasze ostatnie działanie w tym zakresie. Analizując funkcjonowanie pilskiego szpitala nie trudno oprzeć się wrażeniu, że przez lata zarabiali na nim wszyscy z wyjątkiem... samego szpitala – informuje Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

W poradniach przyszpitalnych przyjmuje doskonały zespół lekarski z zapleczem diagnostycznym.

- Dzięki poradniom pacjent, który trafia do szpitala ma możliwość kontunuowania w nich leczenia. Poszukujemy dalszych rozwiązań w sprawie doskonalenia funkcjonowania szpitala. Jednym z nich ma być skoordynowana opieka nad kobietą w ciąży, tzw. „KOC”. Model ten w założeniu zapewnia kobietom ciężarnym opiekę specjalistów, która obejmuje: przebieg ciąży, poród, połóg i pierwsze tygodnie życia noworodka. Planujemy również reaktywować szkołę rodzenia i poradnię laktacyjną – mówi Wojciech Szafrański, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Rejestracja do nowo otwartych poradni odbywa się w rejestracji głównej, telefon  67 210 65 55. Wizyty w przyszpitalnych poradniach są bezpłatne.

- Dążymy do tego aby nasi pacjenci byli objęci opieką całościową. W przypadku poradni chirurgii klatki piersiowej i otolaryngologicznej obowiązuje skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W tych poradniach pacjenci mogą korzystać m.in. z diagnostyki oraz drobnych zabiegów. Natomiast poradnia chorób wewnętrznych i pediatryczna kontynuuje leczenie szpitalne. Pacjenci do tych poradni kierowani są po hospitalizacji – dodaje dr Aldona Pietrysiak, zastępca dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile.
GODZINY OTWARCIA:
PRZYSZPITALNA PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA:
poniedziałek - 11.45 - 15.00
środa - 8.00 - 12.00
czwartek 11.45 - 15.00
PRZYSZPITALNA PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ:
wtorek 12.00 - 15.00
sroda 12.00 - 15.00
czwartek 12.00 - 15.00
PRZYSZPITALNA PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH:
wtorek 15.00 - 17.00
środa 15.00 - 17.00
czwartek 13.00  - 15.00
PRZYSZPITALNA PORADNIA DZIECIĘCA
poniedziałek 12.00 - 14.00
wtorek 12.00 - 14.00
środa 12.00 - 13.00
czwartek 12.00 - 14.00