Badania adresowane są do:

  • osób w wieku 35-69 lat, które paliły lub palą tytoń średnio 1 paczkę dziennie ponad 20 lat;
  • osób w wieku 35-69 lat narażonych na długotrwałą ekspozycję negatywnych czynników zewnętrznych związanych ze szkodliwymi warunkami pracy oraz warunkami bytowymi (np. narażenie na oddziaływanie azbestu);
  • osób w wieku 50-69 lat jeżeli osoba niepaląca pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą palącą papierosy.

W przypadku niepokojących wyników  badań laboratoryjnych (morfologia z rozmazem, oznaczenie markerów nowotworowych: CEA 15, Cyfra 21-1) , pacjenci kierowani są na konsultację internistyczną, a w razie potrzeby na dalsze badania w zakresie diagnostyki obrazowej tj. tomografię komputerową niskodawkową. Wyniki tomografii komputerowej konsultowane są z lekarzem onkologiem.

Aby wziąć udział w badaniu należy wypełnić ankietę!

Ankiety dostępne są TUTAJ w Szpitalu Specjalistycznym w Pile, w gabinetach lekarzy rodzinnych, urzędach miast i gmin na terenie powiatu pilskiego i Starostwie Powiatowym w Pile.

Pacjenci, którzy złożyli ankiety zostaną powiadomieni czy zakwalifikowali się na badanie czy też nie. Osoba rejestrująca na badanie uzgadnia z pacjentem termin oraz oferuje mieszkańcom spoza Piły darmowy transport.

Więcej informacji o badaniach:

Szpital Specjalistyczny w Pile, tel. 67 210 62 06,

Starostwo Powiatowe w Pile, tel. 67 210 93 15;

www.zdrowie.powiat.pila.pl.


na górę