Badania adresowane są do:

  • osób w wieku 50-65 lat bez charakterystycznych dla tego typu schorzenia objawów jak: krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka lub zaparcia, chudnięcie lub anemia bez znanej przyczyny;
  • osób w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego.

W przypadku niepokojących wyników badań laboratoryjnych (morfologia z rozmazem, badanie kału na krew utajoną) pacjenci kierowani są na badanie jelita grubego tj. kolonoskopię wraz z konsultacją lekarską.

Kryterium wykluczające z udziału w badaniu – kolonoskopia w ciągu ostatnich 5 lat.

Aby wziąć udział w badaniu należy wypełnić ankietę!

Ankiety dostępne są TUTAJ, w Szpitalu Specjalistycznym w Pile, w gabinetach lekarzy rodzinnych, urzędach miast i gmin na terenie powiatu pilskiego i Starostwie Powiatowym w Pile.

Pacjenci, którzy złożyli ankiety zostaną powiadomieni czy zakwalifikowali się na badanie czy też nie. Osoba rejestrująca na badanie uzgadnia z pacjentem termin oraz oferuje mieszkańcom spoza Piły darmowy transport.

Więcej informacji o badaniach:

Szpital Specjalistyczny w Pile, tel. 67 210 62 06,

Starostwo Powiatowe w Pile, tel. 67 210 93 15;

www.zdrowie.powiat.pila.pl.


na górę