Badania adresowane są do:

 

  • kobiet w wieku pomiędzy 35. a 49. rokiem życia;
  • kobiet w wieku 65 lat i więcej, u których występował nowotwór inny niż nowotwór piersi.

W przypadku stwierdzenia w piersi podejrzanej zmiany w badaniu USG lub mammografii, pacjentki kierowane są na konsultację, podczas której lekarz onkolog decyduje czy konieczne jest wykonanie biopsji cienkoigłowej. Biopsja połączona jest z konsultacją onkologiczną po otrzymaniu wyniku histopatologicznego z pobranego do badania materiału.

Kryterium wykluczające z udziału w badaniu – mammografia w ciągu ostatnich 12 miesięcy, USG piersi w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Aby wziąć udział w badaniu należy wypełnić ankietę!

Ankiety dostępne są TUTAJ oraz w Szpitalu Specjalistycznym w Pile, w gabinetach lekarzy rodzinnych, urzędach miast i gmin na terenie powiatu pilskiego i Starostwie Powiatowym w Pile.

Pacjenci, którzy złożyli ankiety zostaną powiadomieni czy zakwalifikowali się na badanie czy też nie. Osoba rejestrująca na badanie uzgadnia z pacjentem termin oraz oferuje mieszkańcom spoza Piły darmowy transport.

Więcej informacji o badaniach:

Szpital Specjalistyczny w Pile, tel. 67 210 62 06,

Starostwo Powiatowe w Pile, tel. 67 210 93 15;

www.zdrowie.powiat.pila.pl


na górę