DIAMENTOWA NEUROLOGIA W PILSKIM SZPITALU

29.05.2018
Podczas IV Kongresu Europejskiego Organizacji Udarowej, który odbył się w dniach 16-18 maja w Geteborgu, w Szwecji, Oddział Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu w Szpitalu Specjalistycznym w Pile otrzymał najwyższe diamentowe wyróżnienie tzw. Diamond Status. Sukces jest tym większy, że otrzymał je jako jedyny oddział w kraju, wśród 17 nagrodzonych z całej Europy i Afryki Północnej.

W kongresie uczestniczyło ponad cztery tysiące specjalistów z Europy, Afryki obu Ameryk, Azji i Australii. Nagrody zostały przyznane dla wybranych oddziałów neurologicznych za właściwe i nowoczesne oraz wielospecjalistyczne postępowanie z chorymi na udar mózgu. Wyróżnienia są asygnowane przez międzynarodową organizację ANGELS (Anioły), ściśle współpracującą z Europejską Organizacją Udarową (ESO). Zanim nagrody zostały przyznane komisja dokonała dogłębnej analizy dokonywanego przez lekarzy wyboru leczenia udaru. Jednym z kluczowych kryteriów jest stosowanie nowoczesnego i szybkiego leczenia za pomocą trombolizy.

- Właśnie za jej stosowanie nas tak doceniono – mówi ordynator oddziału dr hab. n. med. Małgorzata Wiszniewska. – Wdrażamy ją w przypadku, kiedy pacjent trafia do nas z udarem niedokrwiennym, a w 2017 roku przyjęliśmy w sumie 370 takich chorych. Jednak w przypadku nie wszystkich można wdrożyć tę procedurę, ale przynosi ona bardzo dobre efekty. W przypadku naszego oddziału udało nam się ją zastosować w 34,5 procentach, co jest doskonałym wynikiem i właśnie za to przyznano nam diamentowy status – tłumaczy dr. hab. Małgorzata Wiszniewska.

Trombolityczne leczenie polega na podaniu dożylnie leku rt-PA (Actylise). Rozpuszcza on skrzeplinę, przez co pacjent ma większe szanse odzyskać sprawność po udarze.
Ale liczy się przede wszystkim czas. Do 4,5 godzin od wystąpienia pierwszych objawów. Dlatego także ważne jest, by pacjent jak najszybciej trafił do szpitala i został dobrze zdiagnozowany. Dlatego tak bardzo dr Wiszniewska podkreśla dobrą współpracę w tym zakresie z personelem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
-  W ciągu godziny pacjent ma wykonane specjalistyczne badania, a my już dożylnie podajemy mu lek – dodaje jeszcze ordynator oddziału.

Warto dodać, że pilski ośrodek jako jedyny ze wszystkich nagrodzonych, został dwukrotnie już wyróżniony za IV kwartał 2017 roku jak i za I kwartał 2018 r.      

Sukcesu całemu personelowi oddziału jak i współpracującym z nim  lekarzom i pielęgniarkom całego szpitala pogratulował starosta pilski Eligiusz Komarowski.
- Ta nagroda to wyraz uznania dla waszego oddziału za leczenie udaru mózgu zgodne z aktualnymi standardami europejskimi – powiedział. – Ale to również doskonała wiadomość przede wszystkim dla mieszkańców powiatu pilskiego, a także północnej Wielkopolski, bo przecież na Odział Neurologii w pilskim szpitalu trafiają pacjenci z całego regionu. To ogromnie ważne, że właśnie w naszej palcówce mogą liczyć na tak fachową pomoc. Gratuluję lekarzom, personelowi pielęgniarskiemu, rehabilitantom i wszystkim pozostałym osobom współpracującym z waszym oddziałem.

Na Oddział Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu rocznie trafia 2 tysiące pacjentów. Oddział dysonuje 39 łóżkami, które w ponad 97 procentach cały czas są obłożone. Trafiają tu pacjenci nie tylko z udarami, ale również z guzami mózgu, chorzy na stwardnienie rozsiane, padaczkę i z wieloma innymi chorobami neurologicznymi.  

Tak dobre wyniki to tytaniczna i pełna poświęcenia praca całego personelu. Oddziałem od kilkunastu lat zarządza właśnie dr hab. n.med. Małgorzata Wiszniewska. Do tego na oddziale pracują lekarze specjaliści neurologii: Robert Piwar, Andrzelika Domagalska, Mariusz Domagalski, Hanna Szmaglińska, Amelia Bytowska i lekarz rezydent specjalizujący się w dziedzinie neurologii Urszula Rosińska.

Personel pielęgniarski liczy 23 osoby, pielęgniarką oddziałową jest Maria Wolska, a zastępcą Joanna Lis. W skład tego świetnego zespołu wchodzi też psycholog kliniczny Ludmiła Lenczewska oceniający stan pacjenta i wspierający go w trudnej dla niego sytuacji. Nieocenioną pomoc pacjentom niosą też: logopeda usprawniający mowę i fizjoterapeuci rehabilitujący pacjentów.  

Oczywiście pacjentom oddziału pomagają też inni specjaliści: radiolodzy i technicy, kardiolodzy, chirurdzy naczyniowi. To cały zespół ludzi pilskiego szpitala, który przyczynia się do takich sukcesów.