Informator dla osób z niepełnosprawnością

30.04.2018
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przygotował informator dla osób z niepełnosprawnością.
Opisane zostały w nim najważniejsze informacje przydatne osobom z niepełnosprawnością, np.: renta z tytułu niezdolności do pracy, orzecznictwo lekarskie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.
Przygotowano informacje na jaką pomoc z PFRON mogą liczyć osoby niepełnosprawne oraz pracodawcy zatrudniający takich pracowników. Omówione zastały również zasady ubiegania się o tego rodzaju wsparcie, warunki jego udzielenia i niezbędne dokumenty.
Mamy nadzieję, że publikacja będzie praktycznym przewodnikiem dla wszystkich osób zainteresowanych poruszoną w niej problematyką.

Informator znajduje się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.